Novinky

Dôležitosť odkvapových zvodov

       Nie všetci si uvedomujú, ako je dôležité mať v poriadku a plne funkčné vodorovné žľaby a zvislé zvody dažďovej vody, ktoré zvádzajú vodu do sudov, zberačov dažďovej vody alebo kanalizácie.

Absencia alebo nefunkčnosť zvodov na dome vedie k podmáčaniu domu, podmytie pozemku alebo časti parcely. Voda voľne steká pod dom, zateká potom do základov a stien a následne dochádza k jej vzlínaniu do muriva a omietok. Dnes dokážeme zabrániť tomuto vzlínaniu vody do stien budov pomocou prístroja ATMOSAN. Ten najprv odvlhčí celý dom a následne a trvale zabráni takémuto vzlínaniu...Vzlínavá vlhkosť totiž vedie k vlhkým stenám, postupnému znehodnocovaniu omietok a v konečnom dôsledku ku vzniku plesní!

       Dôležité je preto žľaby, odkvapy a zvody dažďovej vody udržiavať funkčné, pravidelne ich čistiť od napadaného lístia, vetvičiek a iných nečistôt . Taktiež upchaté mriežky môžu zapríčiniť nefunkčný odvod dažďovej vody.

       Niektoré pamiatky, ako kostoly, kaplnky, hrady a zámky nikdy nemali odkvapové žľaby a zvody, ani izolácie proti vzlínavej vlhkosti. A pamiatkári nemusia dnes povoliť ich inštaláciu! Vzlínavú vlhkosť a problémy s ňou spojené vám aj v týchto budovách pomôže vyriešiť firma Atmosan s.r.o.

        Správnu inštaláciu a údržbu odkvapov a zvodov vám dnes zaistí mnoho odborných firiem. Vzlínavú vlhkosť v murive a v celej budove vám vyriešia skúsení technici firmy Atmosan s.r.o.

        Podrobnosti na stránkach www.atmosan.sk

        


Nové webstránky

Spustili sme nové webstránky, dúfame, že na nich nájdete všetko potrebné čo potrebujete vedieť o našom salóne. Radi uvítame aj vaše postrehy a komentáre, posielajte ich na náš email