ATMOSAN 16

Molekulárny odvlhčovač ATMOSAN R16 je prístroj slúžiaci pre bezkontaktné vysúšanie stavebných priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ktorá je obsiahnutá v murive a tým sa dostáva aj do ovzdušia týchto priestorov.

Prístroj je založený na princípe generovania pulzujúceho magnetického poľa. Pomocou riadiacej jednotky,  impulzy so špecifickým namodulovaným priebehom, ktoré pôsobia na molekuly vody, či už v stave pary alebo kvapalnom, a dodávajú im el. náboj, ktorý ich  presúva na vyššiu energetickú hladinu.

Týmto spôsobom pri dlhodobom pôsobení v určitom rádiuse prístroja sa vlhkosť pomaly a vytrvalo vo vysúšanom priestore znižuje, až sa dostane na prirodzenú vlhkosť, ktorú následne udržuje.

Pôsobenie molekulárneho odvlhčovača je dlhodobá záležitosť, ktorej výsledky sa prejavia až po niekoľkých mesiacoch, niekedy aj po roku aj dvoch, je to v každom objekte individuálne.

Je žiadúce, aby prístroj bol v objekte používaný trvalo aj po zlepšení situácie a udržiaval vhodnú vlhkosť. Systém R16 je vhodný pre odvlhčenie menších priestorov (bytov, domov, pivníc). Je ekologický, šetrný k ľuďom, zvieratám i prírode.

V 1. fáze teda dochádza k odstraňovaniu vlhkosti z kapilár muriva, pričom sa časť odparuje na povrchu stien.

V 2. fáze sa jedná o udržiavanie dosiahnutého stavu a prevenciu stavu vlhkosti. Je to nová generácia v odvlhčovaní muriva.

  1. EKOLOGICKÉ, ŠETRNÉ, LACNÉ A ÚČINNÉ
  2. ODSTRAŇUJE vzlínajúcu vlhkost HLAVNÝ ZDROJ TVORBY PLESNE
  3. ÚČINNOSŤ AŽ 16 METROV
  4. PRE VŠETKY TYPY MURIVA (kamenné, betónové, murované ...)
  5. NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
  6. BEZÚDRŽBOVÝ
  7. JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA
  8. ŽIVOTNOSŤ> 30 ROKOV

Pre správnu funkčnosť MUSÍ BYŤ SYSTÉM ATMOSAN R16 STÁLE ZAPNUTÝ.

Po znížení vlhkosti v murive odporúčame zasolené omietky opraviť!

Pre všetkých  kupujúcich  je záručný aj pozáručný servis samozrejmosťou.

Cena: 936.00 Eur