Otázky

Ako systém Atmosan na vzlínajúca vlhkosť funguje?

Systémy Atmosan R 26s a Atmosan R 16 fungujú na základe elektro-fyzikálneho procesu, kde znemožňujú vode sa udržať v stenách nehnuteľnosti.

Priebeh vysúšanie prebieha bez chemických látok a bez zásahu do statiky budovy.

Celý priebeh odvlhčenie môžeme rozdeliť na 2 obdobia.

  1. ODVLHČOVANIA - postupne sa odstraňuje množstvo vody z kapilár vlhkého muriva a časť tejto vlhkosti sa odparí na povrchu stien.
  2. OCHRANA A PREVENCIA - trvalo zabraňuje vzlínaniu kapilárnej vlhkosti do muriva. Po vysušení zmizne aj plesne a nepríjemný zatuchnutý vzduch.

PRE AKÚ VLHKOSŤ JE SYSTÉM ATMOSAN URČENÝ?

Systémy Atmosan odstraňujú vzlínajúca kapilárnej vlhkosť. Tieto systémy odvlhčovanie nie sú vhodné pre tečúce alebo tlakovo vnikajúci vody do objektu. Napr. prasknutá strešná krytina, netesnosť, zlé zvedenie odkvapu, zatekanie pri oknách, alebo viditeľné praskliny v murive. Náš technik pri prehliadke objektu zistí, či náš systém je vhodný na odstránenie kapilárnej vlhkosti.

AKO ZISTÍM, ŽE SYSTÉM FUNGUJE?

Počas odvlhčovania dochádza k optickým zmenám povrchových plôch stien v objekte. Môžete pozorovať vystupovanie tzv. Soľných kvetov, čo sú biele kryštáliky, ktoré sa začnú objavovať vo väčšej miere práve na stenách odvlhčovaného muriva.

Dôkaz účinnosti možno ľahko zistiť kontrolným meraním vlhkosti v stenách. Kontrolnom meraní po 2 rokoch funkcie prístroja v objekte (na požiadanie). Z nameraných hodnôt zistíme percentuálne zníženie vlhkosti v stenách.

Ako dlho trvá odvlhčenie muriva?

Systém Atmosan automaticky odvlhčuje murivo až do tzv. Úrovne prirodzenej vlhkosti, ktorá zvyčajne býva u suchých objektov okolo 3-6%. Doba odvlhčenie a vysušení muriva trvá spravidla okolo 1-2 roka. V niektorých prípadoch môže byť predĺžená do 2 až maximálne 3 rokov. Záleží na rozsahu poškodenia.

Zariadenie neodpájajte ani v prípade, keď dôjde k vysušeniu objektu. Systém ďalej pracuje ako prevencia. Po odvlhčenie je nutné opraviť zasolené omietky.

Pomáha systém Atmosan k zlepšeniu zdravia?

ÁNO. So znižujúcou sa vlhkosťou, sa znižuje aj riziko výskytu plesní, infekcií a vírusov. Prospieva hlavne astmatikom, reumatikom a ľuďom postihnutým alergiami alebo zápaly dýchacích ciest.