Systém ATMOSAN

Molekulárne odvlhčovače Atmosan® R26s a R16 sú ekologické, lacné a zároveň veľmi učinné a šetrné k odvlhčeniu domov, ktoré sú postihnuté vzlínajúcou kapilárnou vlhkosťou. Prístroje Atmosan® slúžiace pre bezkontaktné vysúšanie stavebných priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ktorá je obsiahnutá v murive a tým sa dostáva aj do ovzdušia týchto priestorov.

Prístroj je založený na princípe generovania pulzujúceho magnetického poľa pomocou riadiacej jednotky, impulzy so špecifickým namodulovaným priebehom, ktoré pôsobia na molekuly vody, či už v stave pary alebo kvapalnom, a dodávajú im el. náboj, ktorý ich presúva na vyššiu energetickú hladinu.

Týmto spôsobom pri dlhodobom pôsobení v určitom rádiuse prístroja sa vlhkosť pomaly a vytrvalo vo vysúšanom priestore znižuje, až sa dostane na prirodzenú vlhkosť, ktorú následne udržuje. Je ekologický, šetrný k ľuďom, zvieratám i prírode.

  1. EKOLOGICKÉ
  2. LACNÉ
  3. ÚČINNÉ

Jedná sa o elektrofyzikálne systémy novej generácie, ktoré bez použitia chemických látok a bez zásahu do statiky objektu odstránia vzlínajúcu kapilárnu  vlhkosť.

  1. NOVÁ GENERÁCIA
  2. RIEŠENIE vzlínajúcej vlhkosti
  3. BEZ ZÁSAHU DO STATIKY
  4. BEZ CHEMIKÁLIÍ

Systémy Atmosan® nahradí poškodené alebo chýbajúce izolácie v murive a tak zostane iba prirodzená vlhkosť. Prirodzená vlhkosť sa pohybuje okolo 3-5%. Pri vysúšanií systémom Atmosan® zmizne aj zatuchnutý vzduch.

Celý priebeh vysúšania a odvlhčovania môžeme rozdeliť na 2. obdobia:

Obdobie 1

ODVLHČOVANIE - postupne sa odstraňuje množstvo vody z kapilár vlhkého muriva a časť tejto vlhkosti sa odparí na povrchu stien.

Obdobie 2

OCHRANA a PREVENCIA - trvalo zabraňuje vzlínaniu kapilárnej vlhkosti do muriva. Po vysušení zmiznú aj plesne a nepríjemný zatuchnutý vzduch.

Systém novej generácie Atmosan® vysušuje Vašu nehnuteľnosť a zároveň chráni od vlhkosti a vzniku plesní. Po odvlhčení muriva odporúčame odstrániť zasolené omietky.

Prístroje Atmosan® sú certifikované CE na základe súladu s príslušnými predpismi.

Pri odvlhčovaní môžete použiť aj sanačný systém omietok novej generácie, ktorá je vyvinutá špeciálne na vlhké murivo.

ATMOSAN® R 26S SYSTÉM - ÚČINNOSŤ AŽ 26 METROV

ATMOSAN® R 16 SYSTÉM - ÚČINNOSŤ AŽ 16 METROV

Prístroje Atmosan® spĺňajú požiadavky na ochranu pre nízke napätie podľa smerníc a ich modifikácie.

Prístroje Atmosan® majú povinné i nepovinné certifikačné skúšky podľa zákona, na základe ktorého sú označené symbolom CE.